Aicha for Terrible Magazine
Julie for Manifesto Magazine
Saskia H for La bouche rouge Paris
Saskia for Display Copy Magazine